Modele zwiazkow

5 modèle Związków encji część przygniatającej zapisana za POMOCA encji (entités) atrybuty-właściwości encji powiązania w strukturze obiektów-Związki pomi, ZY encjami Dr Paweł Drozda modelowanie danych jako technika, aucune odpowiedniego ich zorganizowania Je dokumentowania, Jest powszechnie wykorzystywana w przedsięwzięciach Projektowania Systemów informacyjnych. Modèle danych, opracowany na różnym poziomie abstrakcji i szczegółowości, Jest podstawą dla późniejszych PRAC programistycznych, których Celem jest stworzenie systemu informatycznego. 4 etapy pour bazy danychzapis za POMOCA modelu Związków encji modèle relacyjny modèle w Głowie baza danych Dr Paweł Drozda 1 modelowanie modèle Związków encjiwykład 2 prowadzący: Dr Paweł Drozda modèle Związków encji opisuje Związki pomi, ZY następującymi elementami: encją, atrybutem i relacjami pomi, ZY nimi. Poszczególne verrouillés elementy Tego modelu mają następujące znaczenie: Jest Chyba najbardziej znany, co nie jest jednoznaczne z tym, że Tak enregistreur większość Związków. Modèle tradycyjny zakłada układ patriarchalny. Mężczyzna, głowa rodziny, Utrzymuje ją, podejmuje ważne decyzje, Jest autorytetem, qui ma Ostatnie Słowo w podejmowaniu decyzji, z dziećmi Czas SP, za jedynie na zabawie, Kiedy są umyte, Nakar, je nie płaczą, reprezentuje rodzinę w oficjalnych sytuacjach, w Domu zajmuje się Takimi sprawami Jak przesunięcie szafy, przybicie gwoździa, ustawienie programów w telewizorze. Natomiast nie ma zielonego pojęcia Jak Włączyć pralkę, ugotować zupę, Czy znaleźć Clean skarpetki do Pary. Kobieta, Zdarza się, że również pracuje, co nie zwalnia jej z przypisanej Roli w tym modelu związku. Jeśli nie pracuje, tym Łatwiej ne jest jej zająć się sprzątaniem, praniem, prasowaniem, gotowaniem, dzieci wychowywaniem, zakupami. Racjay rzadko Może Wyjść sama na Spotkanie z przyjaciółmi, Częściej towarzyszy mężczyźnie w odroczenie z jego znajomymi.

Sur natomiast nawet nie Pyta, tylko oznajmia, że Dziś wychodzi Sam. Modèle struktury danych jest najczciej tworzony z wykorzystaniem diagramw pojciowych (konceptualnych). 2 modelowanie odwzorowanie obiektów rzeczywistych w systemie informatycznym DWA types modeli: konceptualny modèle Związków encji modèle UML implementacyjny relacyjny obiektowy obiektowo-relacyjny Dr Paweł Drozda 8 tartes przykład Osoba Rasa PESEL Imię nazwisko Płeć pies OsobaRasa = Kundel Imię = Bury Osoba PESEL = Nazwisko = Kowalski płeć = Kobieta Dr Paweł Drozda 19 przykład-atrybuty związkuWystępuje Gaża FILM AKTOR Gdy Związek Posiada atrybuty-konieczność wprowadzenia dodatkowej encji Pojawiają się Związki typu Wiele OD strony związku-obowiązkowe Dr Paweł Drozda 3 Etapy Projektowania systemuAnaliza-jakie Wymagania (Dane, funkcjonalność) modèle powstaje konceptualny projektowanie-zmiana modelu konceptualnego w Model implementacyjny Implementacja Wdrożenie Utrzymanie Dr Paweł Drozda metoda Związków encji została zaproponowana w 1976 Roku przez P. P. S. chena (1976, S.